jongerenLaren - Jongeren

Jongerenhonk

Vanuit warrekam begin 2006 actie om honk in de achtertuin van de warrekam te realiseren. Werd door de politiek afgeschoten. Hierna gesprekken met sv laren begin 2007 om op hun terrein iets op te richten, maar door de eventuele fusieplannen met t laer ‘voorlopig’ in de koelkast.

12 oktober 2007 16:06 | Jongerenhonk

 


 

Jongerenraad

Het is de bedoeling dat de jongeren uit Laren meedenken over voorstellen van de gemeente, meediscussieren en kritiek leveren op alles wat er besloten is te veranderen (of over alles dat juist veranderd moet worden) in Laren. want hoe komen wij te weten wat jij wilt?


12 oktober 2007 16:06 | Jongerenraad

 


 

Jongerenfeest

De gemeente heeft weinig vertrouwen in de jeugd aangaande het organiseren van een feest. Er was sprake van een soort koninginnebal dit jaar, maar door mis-communicatie is hier niets van terecht gekomen. Gepoogd wordt om in de kantine van sv laren een feest te regelen


12 oktober 2007 16:06 | Jongerenfeest

 


 

Sporten en Spelen

Met warrekam en joep sertons heeft een groep jongeren in 2006 een documentaire / reallife gemaakt van hun positie in de larense gemeenschap en hoe dit door anderen werd ervaren. Na een succesvolle presentatie in de warrekam in aanwezigheid van enkele plaatselijke politici werd het stil, maar nu wordt er door de Warrekam geprobeerd om er een vervolg aan te geven


12 oktober 2007 16:06 | Sporten en spelen

 


 

Filmproject

Skatebaan pannaveld basketbalveld: als proef was er in de zomer een pannaveld geplaatst op een schoolplein (door de wethouder doorgedrukt), wij hebben steds gezegd dat er behoefte is aan meer dan alleen panna, zoals skaten, basketballen.


12 oktober 2007 16:06 | Filmproject